Inrit of uitrit aanleggen of veranderen

Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf aanleggen of veranderen? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarnaast kan het voorkomen dat het aanleggen of veranderen van een uitweg aan andere vergunningsplichtige activiteiten is gekoppeld, zoals het kappen van een boom, het verplaatsen van een lantaarnpaal of het verlagen van de stoep. Deze activiteiten moet u in dezelfde omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

Voor de omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. Voor de legesverordening wordt verwezen naar onze geldende legesverordening.

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het Omgevingsloket (overheid.nl) en uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U doorloopt een vragenboom en zult naar verwachting bij de regels van de gemeente uitkomen op "neem contact op met uw gemeente". De regels voor een uitrit zijn nog niet verwerkt in de digitale vergunningcheck. 

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het Omgevingsloket (overheid.nl) U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning

Weigeringsgronden omgevingsvergunning

De gemeente kan een omgevingsvergunning voor een uit- of inrit weigeren in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg;
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving of;
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

Ook kan de gemeente weigeren als:

  • het ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of
  • er al een uitrit aanwezig is van vier meter breed en een tweede uitrit niet noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering van de aanvrager.
Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning.