Verenigingskamperen

Met uw vereniging kunt u kamperen op de bestaande, toegestane, kampeerterreinen. Wilt u kamperen op een terrein dat niet is aangemerkt als toegestaan kampeerterrein? Dan kunt u toestemming vragen aan de gemeente.

Voorwaarden
  • Uw vereniging of organisatie moet een sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke doelstelling hebben.
  • De gemeente kan een kampeerterrein alleen toestaan als het bestemmingsplan dit mogelijk maakt.
Kosten
  • U betaalt € 56,50 voor het verkrijgen van de toestemming
  • Daarnaast betaalt u € 1,35 toeristenbelasting per persoon per nacht.

(tarieven 2024)

U betaalt deze kosten pas als u toestemming krijgt. De gemeente informeert u over hoe u moet betalen.

Aanvraag toestemming vragen

U kunt toestemming vragen via het aanvraagformulier verenigingskamperen op eigen terrein (pdf - 68 kB). Doe dit minimaal vier weken voorafgaand aan het kamperen. U kunt ook eerst een vooroverleg met de gemeente afspreken om uw mogelijkheden te bespreken.

Beperkingen of voorschriften

De gemeente kan beperkingen of voorschriften aan de toestemming verbinden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het soort en het aantal kampeermiddelen op het terrein. Ook kunnen er speciale voorschriften gelden in het belang van orde, rust, veiligheid en natuur- en landschapsbescherming.