Paasvuur

Als u een paasvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente. Vraag de toestemming tenminste vier weken van tevoren aan.

Kosten

€ 56,50 (tarief 2024)

Voorschriften paasvuur
 1. Het opbouwen van de paasbult mag 2 dagen voorafgaand aan het ontsteken van het paasvuur plaatsvinden;
 2. Het is niet toegestaan om andere stoffen/voorwerpen dan snoeihout aan de paasbult toe te voegen. Indien bij controle voor of tijdens de verbranding zich andere materialen dan toegestaan op de paasbult bevinden mag het vuur niet ontstoken worden, dan wel zal het vuur gedoofd moeten worden;
 3. Het paasvuur mag alleen ontstoken worden met milieuvriendelijke materialen (dus niet met brandbare vloeistoffen);
 4. Het paasvuur mag niet eerder dan op de dag aangegeven in de ontheffing vanaf 19.00 uur worden ontstoken;
 5. Het aanleggen, stoken of hebben van een paasvuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving; 
 6. Indien door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in verband met de weersverwachting een code Oranje of Rood is afgegeven, is het niet toegestaan de paasbult te ontsteken;
 7. Het paasvuur mag niet ontstoken worden c.q. de ontbranding moet beëindigd worden als onvoorziene omstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld wanneer de windrichting zodanig is, dat derden of het verkeer op de openbare weg hinder ondervinden van rookontwikkeling of vliegvuur;)
 8. Het paasvuur mag alleen in het paasweekeinde worden ontbrand: de zaterdag voor Pasen en Eerste en Tweede Paasdag. Bij afgelasting dient de paasbult afgevoerd te worden. Dit moet binnen een week na Tweede Paasdag plaatsvinden.
 9. Tijdens de opbouw van de paasbult en tijdens het branden van het paasvuur dient minimaal één van de meerderjarige contactpersonen zoals aangegeven op het aanvraagformulier aanwezig te zijn. Deze persoon dient tevens op de hoogte te zijn van de inhoudt van de beleidsregels en voorschriften behorende bij de ontheffing;
 10. De ontheffing moet tijdens de verbranding direct getoond kunnen worden aan de toezichthoudende ambtenaren (politie, gemeente, brandweer, provincie, waterschap);
 11. Tijdens het ontsteken en het branden op de locatie van het paasvuur dient voldoende EHBO materiaal (onder meer branddekens en verbandmateriaal) aanwezig te zijn;
 12. Tijdens het ontsteken en het branden op de locatie van het paasvuur dient een deugdelijk brandblusapparaat van minimaal 6 kilogram aanwezig te zijn;
 13. De locatie waar het paasvuur is ontbrand dient door de organisatie opgeruimd te worden. De asresten afkomstig van het paasvuur dienen, binnen twee weken na de dag van het ontbranden van het paasvuur, opgeruimd te zijn. De organisator is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van asresten en overige afvalstoffen;
 14. Indien niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan kan het paasvuur door het college van burgemeester en wethouders of de door hen aangewezen personen, te allen tijde worden verboden;
 15. Wanneer er schade voor het milieu en/of gevaar of hinder voor derden is te vrezen, kan het paasvuur door het college van burgemeester en wethouders of de door hen aangewezen personen, te allen tijde worden verboden.
Regels voor paasvuur
 • De gemeente geeft toestemming voor slechts één paasvuur per dorp of dorpskern per jaar.
 • Alleen organisaties en instellingen die een lokaal maatschappelijk doel vertegenwoordigen, kunnen toestemming krijgen voor een paasvuur.
 • Iedereen moet bij het paasvuur kunnen kijken.
 • Op de ‘paasbult’ mag alleen snoeihout van particulieren.
 • Het paasvuur staat op minstens 100 meter van gebouwen, bebouwde kom en natuur.
Meer informatie