Briefadres

Een briefadres is een adres waar u post krijgt, maar waar u niet woont. Heeft u geen woning of woont u in een (zorg)instelling, dan vraagt u een briefadres aan. De hoofdbewoner moet hiervoor toestemming geven. 

U vraagt een briefadres persoonlijk aan bij de balie in het gemeentehuis.Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden. De hoofdbewoner moet bij deze aanvraag ook bij aanwezig zijn. Van beide is een legitimatiebewijs verplicht. 

Meenemen
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of vreemdelingendocument);
 • De reden waarom u een briefadres nodig heeft, op papier;
 • De briefadresgever moet in persoon aanwezig zijn met geldig legitimatiebewijs.
Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (Tijdelijk) geen woning heeft
  • Schipper bent en maximaal twee jaar aaneengesloten van huis bent voor werk
  • In een gevangenis verblijft
  • In een psychiatrische inrichting verblijft
  • In een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • Bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • Het briefadres is in Nederland
 • Het briefadres is geen postbus
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner van een briefadres
Belangrijk om te weten
 • U moet uw briefadres zelf doorgeven aan alle andere instanties.
 • Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Twijfelt u of het gevolgen heeft voor een uitkering of toeslag? Neem dan contact op met de instantie die hierover gaat. 
 • De gemeente Westerveld is zeer terughoudend in het verlenen van briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het uitgangspunt is dat iedereen die in Nederland woonachtig is, op het woonadres ingeschreven moet worden waar werkelijk verbleven wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit pand een recreatieve bestemming heeft (recreatiewoning) of een ander soort pand is. Gemeenten zijn verplicht om inschrijvingen toe te staan op recreatieadressen. Aan de inschrijving op een recreatieadres kunnen echter geen rechten worden ontleend over het feit of daar werkelijk (permanent) gewoond mag worden. Er wordt daarom handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het feit dat een campingeigenaar of beheerder van een recreatiepark geen toestemming geeft voor inschrijving, is voor ons geen reden om niet op dit adres in te schrijven. Wij vragen wel aan u een bewijs te leveren waar uit blijkt dat u feitelijk op dat adres verblijft.