Formele veranderingen in het buitenland

Gebeurde er iets belangrijks in uw gezin in het buitenland? En gaat het om een formele verandering zoals een huwelijk, een scheiding, een geboorte, een overlijdensgeval of adoptie? Dan meldt u dit aan de balie van de gemeente waar u woont. 

Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (van de persoon die het betreft);
  • Het originele buitenlandse document;
  • Indien nodig: een vertaling van het document, opgesteld door een erkende vertaler.

Het is belangrijk dat de gebeurtenis ook in het land waar het plaatsvond wordt vastgelegd volgens de wetten die daar gelden. Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een legalisatie of apostille.