Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Geef dit dan binnen 5 dagen voor vertrek aan ons door. U wordt uitgeschreven als u minimaal 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn.

Hoe werkt het

Geef uw verhuizing digitaal door via het formulier (onder 'Direct regelen) of persoonlijk, bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan kunt u de verhuizing niet digitaal doorgeven.

  • U gaat langs bij de gemeente, maak hiervoor een afspraak.
  • U doet dat samen met alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland. Dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Ieder neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis neemt u het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsvergunning).
Wie kan de verhuizing doorgeven?
  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind. Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont.
  • Curatoren doen aangifte voor iemand die onder curatele staat;
  • Ongehuwd samenwonenden kunnen voor elkaar geen verhuizing doorgeven.