Openbare laadpaal elektrische auto aanvragen

Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties. Bekijk hier meer informatie.

Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief in dit project is dat e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar laadinfrastructuur@drenthe.nl.

Voorwaarden aanvraag openbaar laadpunt

Om een verzoek te kunnen indienen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente of u werkt minimaal 28 uur per week in deze gemeente.
  • U gebruikt of gaat een elektrische (of hybride) auto gebruiken, die minimaal 45 km elektrisch kan rijden.
  • U heeft geen eigen parkeerterrein en moet uw elektrische auto op straat parkeren.
  • Binnen loopafstand (ongeveer 250 meter) van uw woon- of werkadres is nog geen openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat deze altijd bezet is en dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is. Geef uw verzoek daarom wel altijd door.
Handig om te weten
  • Als u of uw bedrijf een eigen parkeerterrein heeft, dan kunt u een laadpunt op uw eigen oprit of parkeerplaats laten plaatsen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. 
  • U kunt een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.
Na uw aanvraag
  • Wanneer uw verzoek is goedgekeurd, wordt de laadpaal op een plek bij u in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter loopafstand van uw woning of bedrijf. 
  • Houd er rekening mee dat het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte ongeveer 12 weken duurt. 
  • Bij de laadpaal wordt ten minste één parkeervak gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. 
  • De laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken.
Gratis voor inwoner

Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is gratis. De prijs die u als elektrisch rijder betaalt aan de paal verschilt per laadpunt en per laadpasverstrekker. 

Laadpas

U kunt voor het opladen gebruik maken van een laadpas. Er zijn verschillende bedrijven die laadpassen uitgeven. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de opslag die de provider berekent en het laadtarief van de exploitant, zoals Equans. Omdat de hoogte van de opslag die de provider toepast per paal anders is, kan hier verwarring over ontstaan. Voor de inwoners van Groningen en Drenthe is dit probleem opgelost met de laadpas van Tap Electric. Deze pas kost € 1,25 per maand en zorgt ervoor dat u kunt laden zonder extra opslag per laadtransactie. Bekijk de tarieven van het laden. De palen van Equans zijn te herkennen aan het nummer op de paal: GRDR-XXXX.

Visie gemeente laadinfrastructuur

De visie op laadinfra gemeente Westerveld (PDF - 1,6 MB), kortweg: de laadvisie is op 27 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De laadvisie geeft de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen. Het doel van deze laadvisie is om een strategie te bepalen waarmee tijdig een passende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt gerealiseerd. Dit is belangrijk om de mobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. We willen met deze laadvisie in de toenemende laadvraag kunnen voorzien, de juiste voorwaarden scheppen en richting geven aan de transitie naar elektrisch vervoer. Deze visie dient dan ook als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfrastructuur mee op te kunnen stellen. De laadvisie is tot stand gekomen in een regionale samenwerking met de 12 Drentse gemeenten en ondersteuning van de provincie Drenthe.