Toeristische bewegwijzering aanvragen

Heeft u een toeristisch of recreatief bedrijf en wilt u ook een bord laten plaatsen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden
  1. Het object waarnaar het bord verwijst is een toeristisch-recreatief object*, een voorziening voor weggebruikers en/of een verblijfsaccommodatie.
  2. U mag alleen een bord laten plaatsen in de kern of dorp waarin het object ligt.
  3. Er mag alleen een verwijzing komen op een plaats waar het verkeer van rijrichting moet veranderen.

* Een toeristisch-recreatief object is een voorziening dat door de aard en omvang en wijze van beheer is ingericht op bezoek door recreanten/ toeristen of die een vergelijkbare publieksfunctie heeft. Het object moet jaarlijks gedurende een vaste periode van minimaal vier maanden geopend zijn. Het kan zowel een commercieel als niet-commercieel object zijn.

Binnen of buiten de bebouwde kom

Als u een verwijsbord wilt hebben, dient u een aanvraag in. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen:

  • Borden binnen de bebouwde kom (1000 x 200 mm)
  • Borden buiten de bebouwde kom (1500 x 230 mm)
  • Borden binnen de bebouwde kom van Diever (kleinere metalen borden)

In de bebouwde kom van Diever staat sinds de herinrichting een andere type verwijsbord. Zie de foto’s hieronder voor type borden. 

borden figuur 1      borden figuur 2
Afbeelding links: standaard toeristische bewegwijzeringsborden, afbeelding rechts: bewegwijzeringsborden Diever

Aanvragen

Bij uw aanvraag moet u de naam van het object, type pictogram(men) en gewenste locatie(s) van het bewegwijzeringsbord aangeven. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of de locatie(s) mogelijk is (zijn). 

Aanvraag Diever

Een bord in de bebouwde kom van Diever vraagt u aan via info@hrgroep.nl

Aanvraag rest van de gemeente

Een standaardbord in de rest van de gemeente vraagt u aan door een mail te sturen naar info@hrgroep.nl. U komt vervolgens in een digitale omgeving van de HR Groep waar u zelf uw bord voor binnen of buiten de bebouwde kom kunt ‘ontwerpen’ en aanvragen. Als uw bedrijf verhuist, past de gemeente, voor zover mogelijk, de borden aan naar de nieuwe locatie. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl

Kosten

U betaalt zelf de kosten van het maken van een bord, ook bij schade of diefstal. Informeer altijd vooraf wat de kosten zijn.