Gladheid bestrijden

De bestrijding van gladheid in de winter is een van de kerntaken van de gemeente Westerveld. Lees hier wat wij doen en wat u zelf kunt doen.

Bijvoorbeeld het schoonhouden van het stoepje voor de woning en het bieden van een helpende hand bij het schoonmaken van het paadje van oudere buurtbewoners.

Draaiboek

De gemeente stelt ieder jaar een draaiboek vast dat als leidraad voor de uitvoering van de gladheidbestrijding geldt. In dit draaiboek staat de uitvoering van en de voorwaarden voor de gladheidbestrijding en de strooiroutes.

De gemeente Westerveld strooit preventief en dat betekent dat er al wordt gestrooid voordat het daadwerkelijk glad wordt. Toch adviseren wij iedereen die tijdens een vorstperiode de weg op moet, de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Bij extreme winterse weersomstandigheden en extreme sneeuwval kan het in sommige gevallen geruime tijd duren voordat de wegen schoon en begaanbaar zijn.

Strooiroutes

Bij verwachte gladheid worden als eerste de doorgaande wegen, busroutes, schoolroutes en wegen bij openbare gebouwen gestrooid. Alle andere wegen worden in principe niet gestrooid. Bij blijvende gladheid worden deze wegen met uitzondering van woonwijken, overdag curatief gestrooid. Bekijk de strooiroutes.

Lukt dit niet (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden of bij zouttekorten) dan treedt een alternatief plan in werking en wordt dit bekend gemaakt op de website en op de gemeentepagina in De Westervelder.

Klachten en meldingen

Hebt u vragen of heeft u klachten over de gladheidbestrijding dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Buiten kantooruren kunt u dringende meldingen doorgeven aan de piketdienst, telefoonnummer 06-55763037.