Onverharde wegen en zandwegen

Binnen de gemeente Westerveld hebben we een flink aantal onverharde wegen. Dit kunnen zandwegen zijn, maar ook gravelwegen. Zandwegen moeten we onderhouden, maar door weersomstandigheden kan het voorkomen dat zandwegen tijdelijk niet goed begaanbaar zijn.

Voor onderhoud van de zandwegen houden we de volgende regels aan:

  • Jaarlijks worden zandwegen zo nodig opnieuw geprofileerd. Dat betekent dat de bovenste laag van de weg losgehaald wordt en opnieuw wordt geprofileerd om de staat van de weg te verbeteren. Het resultaat van de bewerking is een bol liggende weg waar het water afstroomt;
  • Natte weersomstandigheden en de verkeersbewegingen op de weg kunnen leiden tot verpapping van de weg. Het zand van de weg wordt vermengd met water, zodat een onstabiele laag ontstaat. Hoe dikker de onstabiele laag wordt, des te langer het duurt voordat de weg hersteld kan worden. Alles wat er tijdens de situatie van verpapping aan de weg wordt gedaan, maakt de situatie erger. Als er sprake is van oppervlaktewater op de weg, kan dit door het graven van sleuven worden afgevoerd. Pas wanneer de weg helemaal opgedroogd is, kan de zandweg weer worden verbeterd, zoals hierboven beschreven;
  • Als er extra onderhoud aan de weg nodig is, dan mag de gemeente wachten tot het weer dit toelaat. Bij slechte weersomstandigheden wordt de situatie immers niet beter, zoals hierboven beschreven;
  • De gemeente moet reageren op klachten en meldingen;
  • De gemeente is niet verplicht tot het verharden van de zandweg.