Onafhankelijke cliëntondersteuning

Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

  • MEE samen biedt juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep en onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners met een beperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis. MEE is telefonisch te bereiken via 088-633 0633 of per e-mail via info@meesamen.nl
  • Welzijn Mensenwerk (WMW) biedt algemene cliëntenondersteuning voor iedere inwoner van Westerveld. WMW is telefonisch te bereiken via 085-2731444 of per e-mail via info@welzijnmw.nl.
  • Rehab Academy richt zich op mensen met een lichamelijke beperking, zoals een dwarslaesie, amputatie, hersenletsel of chronische pijn. Rehab academy is telefonisch te bereiken via 06-46281959 of per e-mail via leren@rehabacademy.nl
  • Raad & Daad Werkelijk Westerveld biedt algemene ondersteuning voor iedere inwoner van Westerveld. U bent zonder afspraak welkom op maandag van 10.00 tot 13.00 uur, woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het adres is Entingheweg 13 in Dwingeloo (ingang aan de zijkant van het dorpshuis). Zij zijn telefonisch te bereiken via 06-22856227 of per e-mail via info@raadendaadwerkelijkwesterveld.nl
  • Naobuur Vledder: biedt ondersteuning aan inwoners van Vledder en omgeving met verschillende levensvraagstukken. Naobuur is telefonisch te bereiken via 0521-769048 of per e-mail via info@naobuur.nl  

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een zorgvraag is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.