Informatie en advies

Iedereen heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. U kunt naar de buren of een familielid gaan, of naar een vakbond of ouderenbond. Ook kunt u uw vraag of idee bespreken met een vrijwilliger of professional.

Voorbeelden van vragen: u heeft behoefte aan een vervoersmaatje, iemand die voor u de boodschappen kan doen, de klus in de tuin lukt niet meer. Of u heeft uitleg nodig over een moeilijke brief, u heeft hulp nodig bij het invullen van een formulier; denk aan belastingen of sociale voorzieningen. Soms is hulp bij het opstellen van een bezwaar nodig. Of u heeft behoefte aan iemand om een praatje mee te maken.

De hulp is kortdurend. Meestal is er één contactmoment per vraag, soms twee. Is er meer ondersteuning nodig, dan kan worden verwezen naar de juiste persoon of organisatie.

Waar kunt u terecht?
 • Havelte:
  In De Veldkei in Havelte kunt u elke dinsdag tot vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 085 279 1427 of per e-mail via cmwesterveld@welzijnmw.nl.
 • Vledder:
  Inwoners van Vledder en omgeving kunnen terecht bij Stichting Naobuur in de Bibliotheek in Vledder. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 0521 769 048 of kijk op www.naobuur.nl.
 • Wilhelminaoord:
  In Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord kunt u op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur terecht bij de wijkagent en de dorpsverbinder van Welzijn MensenWerk.
 • Dwingeloo:
  Gebruikers van Tweede Kans Kleding Westerveld of inwoners van Dwingeloo en omgeving kunnen ook informatie vragen bij Raad & Daad Werkelijk Westerveld in dorpshuis Over Entinghe. Telefonisch via 06 2285 6227 of kijk op www.tweedekanskledingwesterveld.nl
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn MensenWerk via telefoonnummer 085 273 1426 of per e-mail via info@welzijnmw.nl.

Links naar andere websites over zorg en inkomen

Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Heeft u zorg, hulp of financiële steun nodig? Regelhulp.nl is een website voor mensen met een beperking, ouderen en iedereen in hun omgeving. Regelhulp laat zien welke oplossing bij uw situatie past.
 • Op de website van Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de landelijke wetgeving op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs en de Participatiewet.
 • Informatie voor opvoeders, opgedeeld in verschillende levensfasen leest u op de website Ouders | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl).
 • Buurtgezinnen Westerveld koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt.
 • www.infovoorjou.nl Informatie voor jongeren. Verschillende onderwerpen die jongeren bezig houden.
 • www.verwijzingswijzer.nl Op deze website kunt u zien welke bouwstenen voor jeugd er zijn en welke aanbieders hiervoor zijn ingekocht door de gemeente Westerveld.
 • westerveld.socialekaartnederland.nl Een overzicht van voorzieningen in onze gemeente en daarbuiten.
 • Welzijn MensenWerk zet zich in om mensen, jong en oud, een betekenisvol leven te geven door iedereen mee te laten doen, dorpen en wijken leefbaar te houden en vrijwilligers aan zet te laten
 • www.Westerveldverbonden.nu: Hier vindt u organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen dorp en buurt. Op dit platform zijn alle sociale activiteiten voor jong en oud in Westerveld te vinden.
 • www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl Op deze website kunt u een melding doen over discriminatie.
 • www.hoewerktdevoedselbank.nl/ Een eenvoudige uitleg hoe de voedselbank werkt.
 • Buurtbemiddeling is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Westerveld die een oplossing of advies zoeken voor een ergernis met de buren of het voorkomen daarvan.