Was- en strijkservice

WaST is de was- en strijkservice die uw wasgoed aan huis ophaalt en gewassen en gestreken weer bij u terugbrengt. De was wordt geheel anoniem verwerkt.

Iedere inwoner van de gemeente Westerveld kan gebruik maken van deze was- en strijkservice. Wanneer u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, dan kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van deze algemene voorziening. Deze wasservice is ondergebracht bij Stichting Veuruut in Nijensleek. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Kosten

Als u in de gemeente Westerveld woont en via de Wmo huishoudelijke hulp ontvangt, kunt u voor € 5,- per waszak gebruik maken van de was- en strijkservice (maximaal 2 waszakken per week, hierna volgt het particuliere bedrag van € 21,50,- per waszak). In een waszak past ongeveer het wasgoed van één week bij een één- of tweepersoonshuishouden. De kosten zijn gelijk aan de kosten als u thuis zou wassen, zoals berekend door het Nibud.

Wat zijn voordelen van de was- en strijkservice?
  • U heeft geen omkijken meer naar uw was- en strijkgoed;
  • Uw was wordt bij u opgehaald en is binnen 3 dagen schoon en gestreken in stapeltjes bij u terug; klaar om in uw kast te leggen;
  • Uw was wordt geheel anoniem verzorgd;
  • U kunt vier weken de was- en strijkservice vrijblijvend uitproberen bij WaST;
  • U creëert mede een baan voor een inwoner met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Uw huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo loopt af

Heeft u huishoudelijke hulp en ondersteunt deze hulp u op dit moment ook (deels) bij het wassen en/ of strijken? Op het moment dat uw aanspraak op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo afloopt, en u een nieuwe Wmo-aanvraag doet gaat dat mogelijk veranderen. Als door een consulent Sociaal domein wordt beoordeeld dat u nog steeds huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, dan zal de verzorging van uw was- en strijkgoed hier geen onderdeel meer van uitmaken. U kunt in plaats daarvan dan tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de was- en strijkservice bij WaST of op een andere manier uw was (laten) verzorgen. In zeer uitzonderlijke situaties blijft ondersteuning voor het wassen en/of strijken vanuit de Wmo beschikbaar.

U hoeft niet te wachten tot uw aanspraak op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo afloopt. U kunt ook eerder gebruik maken van WaST. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.wast-westerveld.nl. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Westerveld. U kunt via de website een contactmoment aanvragen of ons op werkdagen bellen op telefoonnummer 14 0521.