Jeugdhulp

Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met behulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren óf met de hulp van school of het kinderdagverblijf. Toch kan het zijn dat u behoefte heeft aan extra ondersteuning. Er zijn dan verschillende vormen van hulp en ondersteuning mogelijk.

Eenvoudige vragen, lichte ondersteuning en advies
  • Voor veel vragen kunt u terecht bij Welzijn MensenWerk. Zij zetten zich in om mensen, jong en oud, te ondersteunen bij alle aspecten van het dagelijks leven. Welzijn MensenWerk heeft aan iedere school in Westerveld een schoolmaatschappelijk werker verbonden die lichte hulp kan bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers. U kunt Welzijn Mensenwerk bereiken op 085-273144. Of bekijk de website van Welzijn MensenWerk.
     
  • Voor vragen over de ontwikkeling of het gezond opgroeien van uw kind kunt u contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe via telefoonnummer 088-2460246 of de website van GGD Drenthe.
     
  • In de gemeente Westerveld zijn er ook diverse algemene voorzieningen voor kinderen en hun ouders/ verzorgers. Activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen dorp en buurt kunt u vinden op westerveldverbonden.nu.
Contact met Team Jeugd

Contactmoment Jeugd aanvragen

Komt u er zelf of met hulp uit uw omgeving niet uit? Dan kunt u terecht bij Team Jeugd van de gemeente Westerveld. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente via 14 0521 of vraag via de knop hierboven een contactmoment aan voor overleg. Een Jeugdconsulent gaat dan met u in gesprek om te onderzoeken of er specialistische expertise nodig is. Hij/zij kan wanneer dat nodig is deze specialistische hulp inzetten.

Direct jeugdhulp aanvragen

Jeugdhulp aanvragen

Wilt u direct een aanvraag doen voor Jeugdhulp dan kunt u dat doen met de knop hierboven.

Herindicatie lopende jeugdhulp

Herindicatie lopende jeugdhulp aanvragen

Heeft u op dit moment ondersteuning waarvan de indicatietermijn binnenkort afloopt? Kies dan voor het digitale formulier hierboven. 

Dringend hulp nodig

Heeft u met spoed hulp nodig die niet kan wachten tot de volgende werkdag, dan kunt u contact opnemen met Spoed voor Jeugd Drenthe. Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4jD) dat u de noodzakelijke hulp krijgt. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 0592-381530.

Zorgen over veilig opgroeien

Wanneer u zich zorgen maakt over het veilig opgroeien van een kind dan kunt u bellen naar Veilig Thuis Drenthe, bereikbaar op 088-2460244. Bekijk ook www.veiligthuisdrenthe.nl. Veilig Thuis staat voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij hen terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt om een ander.