Ik heb hulp nodig, hoe verder?

Heeft u ondersteuning nodig om zelfstandig te blijven wonen? Heeft u moeite met het huishouden vanwege lichamelijke problemen? Of zijn er andere problemen waar u tegenaan loopt, bij voorbeeld op het gebied van lokaal vervoer of wonen? Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo biedt verschillende vormen van hulp en ondersteuning.

Eenvoudige vragen, lichte ondersteuning en advies
  • Voor veel vragen kunt u terecht bij Welzijn MensenWerk. Zij zetten zich in om mensen, jong en oud, te ondersteunen bij alle aspecten van het dagelijks leven. Welzijn MensenWerk heeft maatschappelijk werkers die samen met u kunnen zoeken naar de beste oplossing voor uw probleem of hulpvraag. U kunt Welzijn Mensenwerk bereiken op 085-273144. Of bekijk de website van Welzijn MensenWerk.
  • In de gemeente Westerveld zijn er ook diverse algemene voorzieningen. Activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen dorp en buurt kunt u vinden op westerveldverbonden.nu.
Contact met Team Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Komt u er zelf of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan kunt u terecht bij Team Wmo van de gemeente Westerveld. 

Direct ondersteuning aanvragen

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u een melding doen bij het Team Wmo. 

Na uw melding, bellen wij u binnen 2 weken. We bespreken dan kort uw situatie en een mogelijke oplossing. Soms verwijzen we u door naar een andere organisatie.  Of we maken een afspraak om bij u thuis verder te praten. Tijdens deze afspraak kijken we samen met u wat voor u de beste oplossing is. We bespreken wat u zelf nog kunt doen en wat familie, kennissen, maar ook voorzieningen in het dorp kunnen betekenen. Kunt u zichzelf niet voldoende redden, ook niet met hulp uit de omgeving? Dan kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening uit de Wmo.

Meer informatie over de procedure vindt u onder ‘ik heb hulp nodig’.

Melding Wmo 

U heeft een vraag

Heeft u een algemene vraag over ondersteuning op het gebied van de Wmo? Of wilt u meer weten over voorzieningen in de gemeente Westerveld? Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente via 14 0521 of stuur een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl t.a.v. team Wmo.

Herindicatie lopende Wmo-hulp aanvragen 

Herindicatie lopende Wmo-hulp  Heeft u op dit moment ondersteuning waarvan de indicatietermijn binnenkort afloopt? Kies dan voor het onderstaande formulier: 

Herindicatie lopende Wmo-hulp aanvragen

U maakt zich zorgen om iemand

U maakt zich zorgen om iemand uw omgeving. Dat kan een familielid zijn, maar ook een dorpsgenoot of vriend. Er zijn verschillende mogelijkheden om te overleggen over de situatie:

  • Veilig thuis Drenthe: U heeft een vermoeden van huiselijk geweld.
  • Meldpunt OGGZ: U maakt zich zorgen over iemand die zichzelf verwaarloost, teruggetrokken leeft en/of geen hulp wil.