Financiële steun voor ondernemers

Heeft u als ondernemer of zzp'er tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf? Dan zijn er voorzieningen waarmee we u kunnen helpen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of denkt u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Of hebt u de wens om uw eigen bedrijf te gaan starten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening. U kunt ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Voor meer informatie over bijstand voor zelfstandigen kunt u terecht op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

Bent u als oudere, arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen en heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Voor meer informatie over de IOAZ-uitkering kunt u terecht op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Aanvragen

U kunt deze voorzieningen aanvragen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle. Ga daarvoor naar www.rbzzwolle.nl. Als u een aanvraag wilt indienen, moet u voor de beoordeling van de inkomens- en vermogenseisen de jaarrekening van het voorgaande jaar als bewijsstuk indienen.