IOAW aanvragen

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u naast de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering

U kunt via www.werk.nl een aanvraag indienen. Meer informatie is de vinden op de website van Rijksoverheid.