Informatie over de bijstandsuitkering

Heeft u geen inkomen of te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont rechtmatig binnen de gemeente Westerveld;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft geen of weinig eigen geld;
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering;
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
Rechten en plichten

Kijk voor meer informatie over uw rechten en plichten op de website van Overheid.nl

Eigen vermogen

Onder eigen vermogen valt niet alleen het spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. Voor gezinnen is de grens € 15.150 en voor alleenstaanden € 7.575. Als uw vermogen hoger is dan dit bedrag, dan moet u dat eerst opmaken. De waarde van uw eigen huis valt ook onder uw vermogen. Van deze waarde wordt maximaal € 63.900 buiten beschouwing gelaten. Als de waarde van uw huis verminderd met de al afgeloste hypotheek meer is dan € 63.900 kan de gemeente Westerveld u een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening met uw huis als onderpand. De gemeente kan in dit geval een zogeheten krediethypotheek afsluiten.

Bovengenoemde bedragen gelden voor 2024 en worden elk jaar bijgesteld. De actuele bedragen vindt u op de website van www.rijksoverheid.nl