Inkomens- en vermogensgrenzen

Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden per 1 juli 2024.

Inkomensgrenzen per 1 juli 2024

De inkomensgrenzen die hieronder worden weergegeven zijn nettobedragen per maand zonder vakantiegeld.

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Categorie Inkomensgrens 120%
18, 19 of 20 jaar €    368,26
21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd € 1.491,64        
Ouder dan AOW-gerechtigde leeftijd € 1.660,81

Gehuwd/samenwonend

Categorie Inkomensgrens 120%
Beiden 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen €    736,51
Beiden 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.162,68
Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd zonder kinderen € 1.433,71
Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd met kinderen € 1.859,89
Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.130,90
Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.253,37

Kostendelers

Let op: wanneer u in een woning woont met één of meer personen van 27 jaar of ouder dan wordt u aangemerkt als kostendeler omdat u de kosten kunt delen. Dit heeft tot gevolg dat er lagere inkomensgrenzen gelden. In onderstaande tabellen staan de bijbehorende bedragen vermeld.

Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)

Huishouden Inkomensgrens 120%
Tweepersoonshuishouden € 1.065,47
Driepersoonshuishouden €   923,39
Vierpersoonshuishouden €   852,36

Gehuwden/samenwonend (21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)

Huishouden Inkomensgrens 120%
Driepersoonshuishouden € 1.846,78
Vierpersoonshuishouden € 1.704,72

Alleenstaande of alleenstaande ouder (AOW-gerechtigde leeftijd)

Huishouden Inkomensgrens 120%
Tweepersoonshuishouden € 1.126,78
Driepersoonshuishouden €    976,45
Vierpersoonshuishouden €    901,37

Gehuwden/samenwonend (AOW-gerechtigde leeftijd)

Huishouden Inkomensgrens 120%
Driepersoonshuishouden € 1.952,90
Vierpersoonshuishouden € 1.802,74

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

Ontvangt u naast uw AOW-uitkering nog een particulier pensioen, dan laten wij € 25,05 per kalendermaand vrij van dat pensioen. Bent u gehuwd of samenwonend dan laten wij € 50,10 per kalendermaand vrij van dat pensioen. 

Vermogensgrenzen 2024

In onderstaande tabel staan de vermogensgrenzen van 2024 vermeld.

Categorie Vermogensgrens
Alleenstaande €    7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwden € 15.150,00

Heeft u een eigen woning?

Wanneer u zelf in uw eigen woning woont dan wordt € 63.900.00 van het vermogen dat in uw woning zit vrijgelaten. Dit betekent dat de gemeente Westerveld geen rekening houdt met dat bedrag wanneer u een aanvraag doet voor een bijdrage. Hoe rekent u dit zelf uit?

  1. U trekt de hypotheekschuld af van de verkoopwaarde van uw woning. Wanneer het resterende bedrag gelijk of lager is dan € 63.900,00 dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage.
  2. Is het bedrag dat overblijft hoger dan € 63.900,00 dan wordt de waarde van uw woning meegenomen in het onderzoek of u recht heeft op de bijdrage. Enkel als de bijzondere bijstand op jaarbasis lager of gelijk is aan € 500,00 houdt de gemeente Westerveld geen rekening met uw woning.
  3. Woont u echter niet zelf in uw woning dat geldt de vrijlating niet. De gehele waarde van uw woning wordt dan meegenomen in de berekening.

Voor de participatiebijdrage en de compenssatie eigen risico geldt dat de overwaarde van uw huis, mits u daar zelf woont, niet meegeteld wordt bij het vermogen.

Auto

Heeft u een auto die meer waard is dan € 6.850,00 volgens de koerswaarde van de ANWB/BOVAG? Dan wordt de auto tot uw vermogen gerekend.