Overige verplichtingen

Krijgt u een uitkering? Houdt dan rekening met een aantal verplichtingen. Denk aan (kinder)alimentatie of wat u moet doen als u te veel uitkering krijgt.

Alimentatie

Als u gaat scheiden of uw echtgenoot/geregistreerd partner u verlaat, dan bent u verplicht om alimentatie van hem/haar te vorderen (artikel 55 Participatiewet) voor uzelf. Ook moet u voor uw minderjarige kinderen alimentatie vorderen als u de volledige zorg voor hen draagt.

Kinderalimentatie

Heeft u de volledige zorg voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar en gaat u scheiden of uw samenwoning verbreken? Dan bent u verplicht om voor uw kinderen alimentatie te vorderen van de andere ouder (artikel 55 Participatiewet). Samen met de andere ouder bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan moet u onder andere afspraken maken over de zorgverdeling en kinderalimentatie.

Terugvorderen van bijstand

Ontvangt u teveel uitkering, dan moet u dat aan de gemeente terugbetalen.

Huisbezoek

Wanneer het nodig is om het recht op uw uitkering vast te stellen, kan het nodig zijn om bij u op huisbezoek te komen. Werkt u niet mee aan het huisbezoek dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.