Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

De gemeente maakt uitkeringen en bijzondere bijstand op vaste data over naar de bank. Uiterlijk om 14.30 uur. De data van uitbetalen vindt u hier.

Uitkering

Alle mensen met een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of bijstand voor zelfstandigen, krijgen op vaste momenten (data) hun uitkering. U moet dan wel alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum inleveren bij de gemeente. Dat kan door deze te mailen naar info@gemeentewesterveld, per post op te sturen of in te leveren bij de balie. Levert u de bewijzen van uw inkomsten te laat in, dan maken we de uitkering op de eerste woensdag na het inleveren over op uw rekening.

Dagen waarop de gemeente uitkeringen betaalt in 2024:
 • dinsdag 30 januari 2024;
 • woensdag 28 februari 2024;
 • donderdag 28 maart 2024;
 • maandag 29 april 2024;
 • donderdag 30 mei 2024;
 • donderdag 6 juni 2024: uitbetaling vakantiegeld;
 • donderdag 27 juni 2024;
 • dinsdag 30 juli 2024;
 • donderdag 29 augustus 2024;
 • vrijdag 27 september 2024;
 • woensdag 30 oktober 2024;
 • donderdag 28 november 2024;
 • maandag 23 december 2024.
Bijzondere bijstand
 • Bijzondere bijstand die u een keer of af en toe krijgt, maakt de gemeente op woensdagen over.
 • Bijzondere bijstand die u regelmatig krijgt, maakt de gemeente elke maand tegelijk met de uitkering over.