Werk vinden

Lukt het niet om zelf betaald werk te vinden? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen. Lees meer over hulp bij het zoeken van werk.

Voor de uitvoering van de Participatiewet werkt de gemeente samen met het UWV en het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Voor onbetaald of vrijwilligerswerk werkt de gemeente samen met Welzijn MensenWerk. 

Inzicht in uw klantdossier

Via het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen kunt u als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde inzicht krijgen in uw eigen gegevens. Dit is vastgelegd door de samenwerkende partijen. Deze samenwerkende partijen zijn het UWV, de RWZ, DUO en de Kamer van Koophandel. Kijk voor meer informatie op www.werk.nl.

Regionaal Werkbedrijf Zwolle

Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie van veertien gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs. Het doel van Werkbedrijf Regio Zwolle is om 1000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Mensen met een arbeidsbeperking, maar ook 50-plussers en jongeren. 'Daar werken we aan'.