Werkleerbedrijf

Voor mensen die (opnieuw) de arbeidsmarkt op willen, is een werkleerbedrijf het ideale begin. In de gemeente Westerveld werken we samen met Reestmond en Voorziening Beschut Werk.

Reestmond

Reestmond is een organisatie ontstaan uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening. De invoering van de Participatiewet in 2015 had gevolgen voor de instroom in de sociale werkvoorziening. Reestmond verandert naar een arbeidsontwikkelorganisatie. De organisatie zal blijven bestaan voor de medewerkers met een WSW dienstverband. Ook is de infrastructuur beschikbaar voor de nieuwe doelgroep Beschut werk. Verder biedt Reestmond werkfit-, leer- en arbeidstrajecten voor meerdere doelgroepen. Kijk voor meer informatie op de website van Reestmond.

Voorziening Beschut werk

Beschut werk is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een grote mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben. Het kan niet van een reguliere werkgever verwacht worden, dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening Beschut werk biedt de gemeente deze mensen werk.