Permanente bewoning recreatieverblijf

Een recreatieverblijf is bedoeld om in te recreëren. Dit betekent dat het gebruikt wordt om in de vrije tijd door te brengen.

Door de overspannen woningmarkt is er veel vraag naar recreatiewoningen waarbij permanente bewoning is toegestaan. Het is bij wet verboden om permanent te verblijven in een recreatiewoning. Naast dat permanent wonen in een recreatiewoning illegaal is, voldoen deze woningen vaak niet aan de eisen van het bouwbesluit. Denk daarbij aan eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. In vakantiewoningen, zoals chalets, is het daarom niet maatschappelijk verantwoord om te wonen. 

Permanent bewonen van een recreatiewoning

Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning;

 • Wanneer u het adres van de recreatiewoning als uw hoofdverblijf gebruikt, er het hele jaar of het grootste deel van het jaar woont en nergens anders een legale zelfstandige woonruimte heeft.
 • Wanneer u als bewoner uw zaken behartigt vanuit de recreatiewoning. 
 • Wanneer u bijvoorbeeld vanuit uw vakantiewoning naar uw werk gaat en uw boodschappen doet, kan de gemeente er redelijkerwijs van uitgaan dat het hoofdverblijf zich ter plaatse van het vakantiehuis bevindt.

In Nederland mag u niet permanent wonen in een recreatiewoning en moeten gemeenten handhavend optreden tegen mensen die onrechtmatig in een recreatiewoning wonen. Om te beoordelen of u permanent woont in een recreatieverblijf, wordt er niet gekeken naar het aantal dagen, maar naar de reden van uw verblijf. Er zijn situaties waarvoor de gemeente Westerveld een tijdelijke gedoogbeschikking afgeeft. Met een gedoogbeschikking kunt u tijdelijk in het recreatieverblijf wonen, terwijl verder wordt gezocht naar een definitieve oplossing.

Inschrijven op een adres van een recreatieverblijf

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). 

De gemeente is wettelijk verplicht om personen in te schrijven ongeacht de bestemming van het adres. De inschrijving betekent niet dat u toestemming heeft om in het recreatieverblijf te wonen.

Waarvoor is de BRP?

De overheid gebruikt de gegevens uit de BRP om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 • om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken.
 • om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen.
 • om uitkeringen/beschikkingen te verstrekken.
 • om belastingen te heffen.
 • om goed te kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.
Tijdelijke gedoogbeschikking

Er zijn situaties waarvoor de gemeente Westerveld een tijdelijke gedoogbeschikking afgeeft. Met een gedoogbeschikking kan men tijdelijk in het recreatieverblijf wonen. Voorbeelden van zo’n situatie is: het overbruggen van twee woningen, bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwbouwwoning of door het verbreken van een relatie waardoor een tijdelijke woning nodig is. Om een tijdelijke gedoogbeschikking te kunnen aanvragen vindt er eerst een gesprek met de gemeente plaats. Tijdens dit gesprek wordt de reden van het verblijf besproken en vraagt de gemeente om de volgende bewijstukken:

 • Inschrijving op het adres;
 • Inschrijving bij www.thuiskompas.nl als woningzoekende;
 • Goedkeuring van de parkeigenaar en verhuurder voor het bewonen van het recreatieverblijf.

De gemeente brengt kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een tijdelijke gedoogbeschikking. Wanneer de termijn van de gedoogbeschikking is afgelopen is, wordt er waar nodig een vooraankondiging last onder dwangsom en een last onder dwangsom (een geldboete) opgelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via vitalevakantieparken@gemeentewesterveld.nl.