Pré-mantelzorgwoning

De gemeente Westerveld staat tijdelijke pré-mantelzorgwoningen toe. Dit geldt voor situaties waar nu (nog) geen sprake is van een mantelzorgsituatie, maar wel de behoefte bestaat om voor elkaar te zorgen.

Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning vóórdat de mantelzorg eigenlijk nodig is. Deze woning biedt inwoners de mogelijkheid om zorg te bieden aan een familielid of bekende en stelt mensen in staat om langer thuis te blijven wonen. Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk en bedoeld om een toekomstige mantelzorgsituatie onder voorwaarden alvast te faciliteren.

Voorwaarden

Het college van de gemeente Westerveld heeft in januari 2022 de “beleidsregels pré-mantelzorgwoningen gemeente Westerveld” vastgesteld. Daarmee wordt het onder voorwaarden mogelijk om een mantelzorgwoning te realiseren zonder mantelzorgindicatie.

Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst de voorwaarden in de beleidsregels. De voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u in de beleidsregels in het gemeenteblad (pdf - 345kB) en op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen dan kunt u met de gemeente mailen via info@gemeentewesterveld.nl of bellen via het algemene nummer 14 0521 en vragen naar een medewerker Vergunningen.

Aanvraag vergunning

Wanneer u in aanmerking komt voor een pré-mantelzorgwoning vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Als uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden kan een omgevingsvergunning worden afgegeven voor maximaal 10 jaar. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning brengen wij legeskosten in rekening.