Ver- of nieuwbouw via CPO

Verbouw of nieuwbouw via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De gemeente Westerveld heeft beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) om burgerinitiatieven in de vorm van CPO te faciliteren. De beleidsregels zijn een uitwerking van opgaven uit de Nota Grondbeleid gemeente Westerveld 2021-2025. Het beleid beschrijft hoe particulieren via een CPO in Westerveld gezamenlijk en zelfstandig hun eigen woonproject kunnen ontwikkelen en welke werkwijze daarvoor geldt. In de gemeente Westerveld zijn diverse CPO’s actief. 

Afbeelding1

Samenwerken via CPO creëert kansen voor lokale wooninitiatieven

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) houdt in dat een groep particulieren, veelal georganiseerd in een vereniging, in eigen beheer, met zelfgekozen partners zoals architect en aannemer, zonder winstoogmerk een woningbouwproject van minimaal 5 woningen voor zichzelf ontwikkelt en realiseert. Er zijn diverse woningtypes mogelijk die gerealiseerd kunnen worden door nieuwbouw of door verbouwing van een bestaand pand. 

Met maatwerk inspelen op de lokale woningbehoefte

Door zelf te ontwikkelen en in eigen beheer bouwen, kan de prijs-kwaliteitverhouding in CPO-projecten gunstiger uitvallen dan bij een individueel proces. Met maatwerk kan er beter worden ingespeeld op de lokale woningbehoefte in Westerveld. In bijvoorbeeld Vledder heeft deze samenwerkingsvorm in 2023 gezorgd voor 9 betaalbare starterswoningen. Zie ook de editie van 29 december 2023 van RTV Drenthe nu. 

Meedingen naar gemeentegronden

De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een initiatief ligt bij het CPO. Vervolgens beoordeelt de gemeente of aan de randvoorwaarden is voldaan en mogelijk aangedragen gronden geschikt zijn voor een CPO. Nadat het voornemen tot verkoop van onroerend goed door de gemeente is gepubliceerd, kan een gemeentelijk geregistreerde CPO meedingen naar de grond overeenkomstig het Didam-arrest (uitspraak van de Hoge Raad). 

Meer weten wat de gemeente hierin voor u kan betekenen? 

Lees het beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Vragen? E-mail  naar info@gemeentewesterveld.nl.