Woningbouwprojecten

Benieuwd naar de woningbouwprojecten in de gemeente Westerveld? U vindt ze hier.

Voor op de korte termijn hebben we plannen voor de eerste 500 woningen redelijk concreet. Het gaat om woningbouwplannen in procedure of soms nog schetsplannen. 

Voor de overige 500 woningen, op de wat langere termijn, zijn we op zoek naar bouwlocaties en alternatieven om woonruimte te creëren. 

In onze Woonvisie (2019) aangevuld met een Addendum (2022) en uitvoeringsprogramma (2023), beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren. Hiermee kunnen we beter inspelen op de toenemende vraag en zoveel mogelijk proberen te versnellen om voldoende woningen te laten bouwen. Dit is wat we willen bereiken:

 1. Meer betaalbare woningen realiseren, vooral voor starters en senioren.
 2. Het bouwen van flexwoningen voor onder andere spoedzoekers. 
 3. Het realiseren van minimaal 100 nieuwe sociale huurwoningen. 
 4. Meer regie pakken door gronden te verwerven voor woningbouw.
 5. Meer mogelijkheden onderzoeken om extra woningen te kunnen bouwen door bijv. het splitsen van woningen te verruimen, het bouwen op of bij bestaande (boeren)erven en het bouwen op onbebouwde percelen in de dorpskernen.

Overzicht woningbouwplannen

Gestart
 • ’t Olde Schoelplein in Diever (nieuwbouw 6 levensloopbestendige woningen): Het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. Op de oude Dingspilhuuslocatie aan de Hoofdstraat in Diever, bouwt Actium zes levensloopbestendige biobased woningen. In mei 2024 start Actium met de voorbereidingen voor de bouw. De woningen zijn eind 2024 klaar om bewoond te worden. Actium verhuurt de woningen aan mensen die 55 jaar of ouder zijn. Inwoners van Diever die nu in een eengezinswoning van Actium wonen en 70 jaar of ouder zijn krijgen eenmalig voorrang, om zo de doorstroming in het dorp te verbeteren. Meer informatie? www.actiumwonen.nl 

 • Microwoningen Kalterbroeken in Diever (nieuwbouw 8 woningen): Het bestemmingsplan is vastgesteld. De bouwfase is gestart. Verwachting: woningen zijn in de zomer van 2024 gerealiseerd.

 • Vledderveen (nieuwbouw eerste 10 van 21): Het bestemmingsplan is vastgesteld en de eerste 10 kavels zijn uitgegeven en de woningen kunnen gebouwd worden. De verwachting is dat de 11 overgebleven kavels in 2024 worden uitgegeven.  

Aanvragen of plannen in procedure 

Regio Wapse

 • Wapse, Sportveld deel Noord (11 woningen) en deel Zuid (22 woningen), Eigenaar: gemeente, Status: bestemmingsplan gereed, Opmerking: mogelijkheden voor een andere locatie dan het sportveld worden nader onderzocht en besproken.

Regio Dwingeloo

 • Dwingeloo, Valderse III (100 woningen), Eigenaar: particulier. Status: het bestemmingsplan is op 18 juni 2024 vastgesteld.
 • Dwingeloo, Storkschoollocatie (< 20 woningen), Eigenaar: gemeente, Status: conceptfase planontwikkeling in samenwerking met Actium
 • Dwingeloo, Heuvelenweg 34 (< 20 woningen), Eigenaar: particulier, Status: conceptfase

Regio Havelte

 • Havelte, Meerkamp-West (90 woningen), Eigenaar: particulier, Status: vastgesteld bestemmingsplan voor 90 woningen waarvoor een uitwerkingsplan moet worden opgesteld
 • Havelte, park Hesselte (aantal woningen nog niet omschreven), Eigenaar: gemeente, Status: eerste kwartaal 2024 wordt een projectplan inclusief stedenbouwkundig ontwerp opgesteld.

Regio Vledder

 • Vledder-Noord, fase 2 en 3 (totaal 70 woningen). Eigenaar: gemeente. Status: het ontwerp uitwerkingsplan fase 2 is gereed en ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Regio Wilhelminaoord

 • Wilheminaoord, Vaartweg (nieuwbouw 6 woningen), Eigenaar: particulier, Status: het ontwerp uitwerkingsplan is gereed en ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. 
 • Wilhelminaoord, RK Kerk (nieuwbouw 18 zorgwoningen), Eigenaar: particulier, Status: de ontwerp omgevingsvergunning is gereed en heeft tot en met 20 december 2023 ter inzage gelegen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.