Speelterreinen

Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

Per speelplek is bepaald hoeveel speeltoestellen er moeten zijn en voor welke leeftijdscategorie kinderen (0-12 jaar).

Normen

De normen voor de speelgelegenheden zijn onder andere:

  • het aantal kinderen in de buurt;
  • de leeftijd van de kinderen;
  • de afstand naar de speelplek.
Onderhoud

Het onderhoud van de speeltoestellen is in handen van de gemeente. De gemeente voert regelmatig controles uit, om te kijken of de toestellen en ondergrond voldoen aan de wettelijke eisen. De laatste jaren zijn deze keuringseisen behoorlijk aangescherpt en worden veel toestellen vervangen en aangepast. Wanneer een speeltoestel door schade niet meer voldoet aan de wettelijke eisen, wordt deze waar mogelijk gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk of financieel niet rendabel, dan wordt het toestel verwijderd. Dit geldt voor de speeltoestellen in de openbare ruimte als ook voor de speelvoorzieningen bij openbare scholen. 

Schade, klachten of informatie

Schade aan toestellen kunt u melden bij de gemeente. Is de schade niet direct te herstellen, dan worden toestellen vaak tijdelijk verwijderd om ongelukken te voorkomen. Voor informatie of klachten en meldingen kunt u contact opnemen met de gemeente.