Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR699314