Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Officiële naam: Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Westerveld.

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Westerveld/CVDR177478.html