Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Officiële naam: Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Westerveld.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/CVDR177478/CVDR177478_1.html