Beleidsregels compensatie eigen riscio

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR716439