Erfgoedverordening

In de erfgoedverordening legt de gemeente vast hoe het als bevoegd bestuur om gaat met het gemeentelijke erfgoed (waaronder monumentenzorg en archeologie).

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/358885/358885_1.html