Planschadeverordening

Ook wel: Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Westerveld/378717.html