Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/177478/177478_1.html