Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Westerveld/177478.html