Verordening op de benoeming van openbare ruimte en de toekenning van huisnummers

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerveld/292146/292146_1.html