Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR700105