Verordening onroerendezaakbelastingen

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668999/1