Verordening onroerendezaakbelastingen

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR690081/1