Welstandsbeleid voor gebied van de maatschappij van weldadigheid

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Westerveld/120479.html