Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012)

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/