Melding milieuklacht en -calamiteit

Heeft u een (milieu)klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een zogenaamde milieucalamiteit? Bijvoorbeeld een ongeluk waarbij brandstof of andere gevaarlijke stoffen in de bodem of in het water terechtkomen. Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

U kunt milieucalamiteiten ook melden bij het meldnummer van de provincie Drenthe: 0592 365 303. Het Meldpunt Milieuklachten is  24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar.