Dwangsom bij te laat beslissen

De gemeente moet u een dwangsom betalen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De gemeente moet een dwangsom betalen per dag dat de beslissing te laat is.

Hoe werkt het?

U vult het formulier in onder 'Direct regelen', of u stuurt een brief aan de gemeente (postbus 50, 7970 AB Havelte).

Wanneer heeft u geen recht?

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • als de aanvraag niet volledig is, zodat de gemeente geen besluit kan nemen.
  • als het gaat om een verzoek op grond van de Wet open overheid (een Woo-verzoek). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.
Wat gebeurt er daarna

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen. De dwangsommen stoppen weer als de gemeente alsnog een besluit neemt op de aanvraag, of na zes weken.