Schadeclaim indienen

Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijk stellen

Het aansprakelijk stellen van de gemeente doet u schriftelijk.

U stuurt een brief naar de gemeente waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Bij de brief voegt u foto's en/of nota's en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie. Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen, moet duidelijk zijn dat de gemeente de schade die u heeft opgelopen, heeft veroorzaakt.

Hoe lang duurt het behandelen van de claim?

Het duurt een aantal weken voor uw claim is behandeld. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hierbij experts nodig. De gemeente informeert u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.