Zienswijze kenbaar maken

Als burger kunt u ook invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad. Belangengroepen en actiecomités onderhouden vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan naar het spreekuur van een wethouder gaan, hem of haar opbellen of e-mailen, een of meer raadsleden overtuigen of een raadsvergadering bezoeken.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad.

Participatieverordening

In de Participatieverordening zijn regels opgenomen over hoe de gemeente de betrokkenheid van inwoners en bedrijven ziet bij meer formele procedures, en hoe inwoners voorstellen kunnen doen aan de gemeente om iets geregeld te krijgen (het uitdaagrecht).