Afvalinzameling

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Hiervoor werkt de gemeente samen met inzamelbedrijf ROVA. Om het beter scheiden van afval te stimuleren, maakt de gemeente Westerveld gebruik van Diftar.

Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of dat u restafval in de ondergrondse container weggooit. Door afval van grondstoffen goed te scheiden heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

De afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Het aantal keer dat u uw restafvalcontainer laat legen of de ondergrondse container voor restafval gebruikt, bepaalt de hoogte van uw variabele deel. Dus: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft weg te gooien en hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. 

Het aanbieden van de grondstoffen pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons), gft (groente-, fruit- en tuinafval) en oud papier en karton blijft zoals het is. Meer informatie over afval scheiden.

Nog veel grondstoffen in het restafval

Gemiddeld hebben inwoners van de gemeente Westerveld 115 kilo restafval per jaar. Maar liefst twee derde van het restafval bestaat op dit moment nog uit grondstoffen. Zonde, want grondstoffen die bij het restafval zitten, worden samen met het restafval verbrand. En het verbranden van restafval is erg duur en slecht voor het milieu.

Het doel van de gemeente is daarom om de hoeveelheid restafval terug te brengen, in eerste instantie naar 80 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om toe te werken naar de landelijke VANG-doelen van 2025: 90% van het afval wordt gescheiden ingeleverd en maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

3 containers

Bijna alle huishoudens in Westerveld hebben drie containers voor het huishoudelijk afval:
* een minicontainer voor restafval (grijs deksel)
* een minicontainer voor PMD-afval (oranje deksel)
* een minicontainer voor GFT-afval (groene deksel).

Bij adressen waar geen minicontainers geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld bij gestapelde bouw of vakantieparken) kunnen inwoners hun afval aanbieden in (ondergrondse of bovengrondse) afvalcontainers. 

De gemeente zorgt niet voor de inzameling van niet huishoudelijk (bedrijfs)afval.