Veelgestelde vragen en antwoorden Diftar

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over de afvalinzameling en diftar.
Voor vragen over de praktische zaken van het inzamelen kunt u contact opnemen met ROVA via www.rova.nl/contact. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld uw milieupas, het gebruik van de containers, afval scheiden, het melden van bijgezet vuilnis of volle ondergrondse containers.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl.

Diftar

1.    Wat houdt diftar in? 
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Per huishouden betaalt u jaarlijks een vast tarief plus een variabel tarief. U betaalt dan een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of dat u restafval in de ondergrondse container weggooit. Diftar is een onderdeel van de afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing is de belasting die u als bewoner betaalt aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval. De kosten hangen af van hoe vaak u restafval weggooit. U heeft hier zelf invloed op door goed te scheiden. Want hoe beter u scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder u hoeft te betalen. Naast het tarief op restafval, betaalt u ook een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. 

2.    Waarom is het nodig diftar in te voeren?
Met diftar willen we de inwoners van de gemeente Westerveld aanmoedigen hun afval nog beter te scheiden. In andere gemeenten zie je dat het zorgt dat inwoners beter scheiden en minder restafval over blijft.  Beter scheiden is nodig, omdat we zien dat inwoners in de gemeente Westerveld gemiddeld nu nog 115 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daar zit nog veel materiaal tussen dat we kunnen recyclen. Als we dat goed scheiden, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Ook blijft er dan nog maar weinig restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. Die kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Afval scheiden is daarom nodig voor het milieu en de portemonnee. 

Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval terug te brengen, in eerste instantie naar 80 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om toe te werken naar het doel dat 90% van het afval wordt gescheiden ingeleverd en er maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar wordt opgehaald.

3.    Wanneer gaat diftar in?
Diftar gaat in op 1 januari 2024. 

4.    Hoe ziet de afvalstoffenheffing er vanaf 2024 uit? 
Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. In 2023 bestaat de afvalstoffenheffing nog uit één deel. Vanaf 2024 knippen we dat op in twee delen: 
1.    Een vast deel. Hiervoor haalt ROVA bijvoorbeeld het pmd, gft en glas op. 
2.    Een variabel deel: diftar. Per keer dat u restafval weggooit, betaalt u een bepaald bedrag. Door goed te scheiden, heeft u dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u uiteindelijk betaalt. Als u goed scheidt, houdt u namelijk maar weinig restafval over. 

5.    Wat zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2024?

Vast deel (voor o.a. het ophalen en verwerken van grondstoffen zoals pmd, gft, glas, etc.):
Eenpersoonshuishouden:                 € 180,-
Meerpersoonshuishouden:             € 246,-
Recreatiewoning (niet permanent bewoond):     € 200,-

Variabel deel (voor het restafval): 
€ 10,60  per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt
€   1,80 per keer dat u de ondergrondse container gebruikt om restafval weg te gooien

De tarieven zijn op 19 december 2023 door de raad vastgesteld. 

6.    Waarom is er maar een kleine verschil in het vaste tarief tussen een- en meerpersoonshuishoudens?
Alle huishoudens hebben dezelfde basis aan service (iedereen heeft bijvoorbeeld voorzieningen om pmd, gft en papier te scheiden en iedereen mag evenveel afval naar het afvalbrengstation brengen). Wel hebben meerpersoonshuishoudens wat meer van alle soorten afval. Maar dit neemt niet evenredig toe: het is niet zo dat twee personen twee keer zoveel afval hebben als één persoon.

7.    Waarom is er ook een vast bedrag in de afvalstoffenheffing?
Naast het variabele deel van de afvalstoffenheffing dat geldt voor het restafval, betaalt u ook een vast bedrag. Hiermee betalen we alle andere afvalkosten in de gemeente Westerveld. Zoals de kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd en glas en de kosten voor het afvalbrengstation. 

8.    Hoe kan ik de afvalstoffenheffing laag houden?
U heeft invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing, dat u betaalt voor uw restafval. Door zo goed mogelijk te scheiden, houdt u maar weinig restafval over. En hoe minder vaak u restafval weggooit, hoe lager het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor u is. 
Op het vaste deel van de afvalstoffenheffing heeft u geen invloed. 

9.    Wanneer krijg ik de rekening van de afvalstoffenheffing? / Wanneer betaal ik wat?
De rekening van de afvalstoffenheffing vindt u op de belastingaanslag gemeentelijke heffingen. Deze krijgt u van de gemeente. U krijgt deze aan het begin van het jaar, in februari. Op het aanslagbiljet staat het bedrag voor het vaste deel voor het komende jaar en het de kosten van het restafval van het afgelopen jaar.
Voorbeeld:
•    In februari 2024 ontvangt u de rekening (aanslag) voor het vaste bedrag van 2024.
•    In januari 2025 ontvangt u de rekening (aanslag) voor het variabele bedrag van 2024.
•    In februari 2025 ontvangt u de rekening (aanslag) voor het vaste bedrag van 2025. 

10.    Wat zijn ervaringen in andere gemeenten met diftar? 
Er zijn meerdere gemeenten die al jarenlang werken met diftar. Dat blijkt in die andere gemeenten goed te werken. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten met waar mensen moeten betalen voor hun restafval, minder restafval hebben dan gemeenten zonder dit systeem. Ook de hoeveelheid gescheiden afval is toegenomen. Bovendien maakt het mensen bewuster van de gevolgen van afval op het milieu, de kosten van afval/grondstoffen en de invloed van hergebruik.

Restafval weggooien

11.    Waarom kijken jullie naar hoe vaak ik restafval weggooi en niet naar hoeveel?
Er zit geen weegsysteem in de ondergrondse containers. Hierdoor is het niet mogelijk om te zien welk gewicht aan afval mensen weggooien. Het ombouwen van de containers naar containers met een weegsysteem is heel duur. Ook is een weegsysteem technisch gezien complex en storingsgevoelig. We moeten dan regelmatig controleren of de containers nog wel goed wegen. Daarom is gekozen om te kijken naar het aantal keer dat u restafval weggooit.

12.    Hoe registreren jullie hoe vaak ik restafval weggooi of mijn restafvalcontainer laat legen?
In de restafvalcontainer die u bij huis heeft staan zit een chip. ROVA scant die chip als zij de container komen legen. Zo weten we hoe vaak u de container aan de weg heeft gezet. 

De inzamelwagen van ROVA registreert bij lediging van de container het volgende:
•    het chipnummer
•    de datum van het legen
•    de GPS-positie op dat moment
De gemeente (afdeling Belastingen) gebruikt deze gegevens om het variabele deel van de afvalstoffenheffing te berekenen. ROVA gebruikt deze gegevens om de inzamelroutes te optimaliseren en om klachten en meldingen te kunnen afhandelen.

Voor de ondergrondse restafvalcontainer heeft u een pas nodig. Deze pas is gelinkt aan uw adres. Op die manier wordt dus ook bijgehouden hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. 

Gebruikt een bewoner zijn afvalpas bij een ondergrondse container of op de milieustraat, dan registreert Rova het chipnummer van de afvalpas en de datum en tijdstip van het gebruik.
De gemeente gebruikt deze gegevens om het variabele deel van de afvalstoffenheffing te berekenen.
De gemeente monitort het aantal keren dat bewoners de afvalpas bij een ondergrondse container gebruiken en gebruikt deze gegevens om bewoners te informeren en waarschuwen voor hoge kosten bij opvallend veelgebruik.

13.    Hoe gaan jullie om met mijn privacy?
Bij het inzamelen van afval, bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en bij het innen van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Westerveld persoonsgegevens. Wij gaan daarbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij hebben met ROVA afspraken gemaakt welke gegevens wij met elkaar delen en met welk doel. Hierin voldoen wij aan alle wettelijke eisen. We hebben hiervoor ook privacyverklaring opgesteld. Die kunt u vinden op Privacyverklaring - Gemeente Westerveld.

ROVA voert de registratie uit op basis van het adres van de containers en de afvalpassen . Rova koppelt containergegevens en aanbiedgegevens alleen aan adresgegevens uit de openbare gegevensbron van de WOZ: postcode, straatnaam, huisnummer en toevoeging. Er worden daarbij geen persoonsnamen geregistreerd.

ROVA registreert bij een aanvraag, vraag, klacht of melding via telefoon of website:
•    alleen de naam
•    telefoonnummer
•    en/of e-mailadres van betrokkenen
De gemeente en ROVA hebben vastgelegd dat ROVA de containerregistratie alleen voor het afvalbeheer mag gebruiken en niet voor andere doeleinden.
De gemeente ontvangt van ROVA de gegevens per adres van het gebruik van de afvalpassen en het legen van de containers. ROVA geeft ook door aan welke adressen welke containers en afvalpassen zijn verstrekt.

Binnen de gemeente mogen de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer alleen de registratie van de containers en afvalpassen bekijken. Zij hebben geen toegang tot andere persoonsgegevens, zoals namen uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Binnen de gemeente is de afdeling Belastingen bevoegd om de individuele container- en pasgegevens van ROVA te koppelen aan een persoon (belastingplichtige). Dat is nodig om u de aanslag afvalstoffenheffing te kunnen toe te sturen. Ook de medewerkers die vragen en klachten over de afvalstoffenheffing hebben, zijn bevoegd om die gekoppelde informatie in te zien. 

14.    Voor wie zijn de ondergrondse containers? / Hoe gebruik ik de ondergrondse containers?

In de gemeente Westerveld zijn ondergrondse en bovengrondse containers geplaatst voor restafval. Deze staan vooral bij recreatieparken, (zorg)complexen en in de kernen van de verschillende dorpen.De containers bij de parken en (zorg)complexen zijn alleen bedoeld voor gebruikers bij die parken en (zorg)complexen.De containers in de kernen van de dorpen zijn voor alle inwoners bedoeld. Als uw container voor het restafval (de grijze container) vol is, maakt u gebruik van de ondergrondse container. U heeft uw milieupas nodig om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse container. Dit is dezelfde pas die u gebruikt voor het storten van afval op het afvalbrengstation. De milieupas hoort bij de woning en is in het verleden gestuurd naar alle adressen in de gemeente die afvalstoffenheffing betalen.

15.    Werkt een (ondergrondse of bovengrondse) verzamelcontainer niet?
Of zit de container vol? Maak hiervan direct melding bij het KCC van ROVA via www.rova.nl/contact

16.    Locaties ondergrondse container (overloopcontainers voor algemeen gebruik)
•    Havelte, Dorpsstraat 36 bij de Albert Heijn;
•    Havelte, Wandelbosweg bij t-splitsing Nieuwe Ruiterweg;
•    Uffelte, Vijverlaan 2 tegenover het dorpshuis;
•    Dwingeloo, Brink 47 bij de Albert Heijn;
•    Dwingeloo, Valderseweg bij de brandweer;
•    Geeuwenbrug, In de buurt van Koekoeksweg 1;
•    Diever, Hoofdstraat 82 bij de Plus;
•    Diever, Raadhuislaan 1 bij het gemeentehuis;
•    Vledder, Schapendrift achter de Plus;
•    Zorgvlied, bij Meester Onssteestraat 5;
•    Wilhelminaoord, bij Linthorst Homanstraat 4;
•    Wapserveen, W. Dassenstraat achter het dorpshuis;
•    Darp, Linthorst Homanstraat 22 bij het dorpshuis;
•    Wapse, Haarsmastraat 2 bij het dorpshuis;
•    Vledderveen, Jodenweg 15 bij het dorpshuis;
•    Nijensleek, Moersberger Erven bij de ingang van het industrieterrein.

17.    Pas aanvragen
Heeft u de ROVA-pas of Westerveld-pas niet meer? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van ROVA via ROVA.nl/contact.

Afval scheiden

18.    Ik wil geen afval scheiden. Wat betekent dat?
Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Alleen als u uw afval scheidt, kunnen we de materialen recyclen. Met diftar willen we inwoners aanmoedigen hun afval te scheiden. Scheidt u niet en gooit u alles als restafval weg? Dan betaalt u hogere kosten. Goed scheiden is dus goed voor het milieu en voor uzelf. 

19.    Waarom moeten inwoners afval scheiden? Wat doen producenten en fabrikanten om afval te verminderen?
Ook op andere plekken in de grondstofketen is het scheiden en hergebruik van afval in ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we alle schakels hierbij nodig. Ook inwoners. Daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen en onszelf aanleren om samen zoveel mogelijk ons afval te scheiden.

20.    Waarom doet de gemeente Westerveld niet aan nascheiding?
Alleen pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) kan worden nagescheiden. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas en textiel kunnen we niet achteraf uit het restafval halen. Als we dit willen hergebruiken, moeten we het dus thuis al scheiden. Ook pmd scheiden we al thuis, omdat de kwaliteit dan beter is (minder vies) en het afval daardoor hoogwaardiger hergebruikt kan worden.

21.    Gaat ROVA ook vaker gft en pmd ophalen? Want als we goed scheiden wordt dat toch alleen maar meer?
We monitoren hoeveel afval in de gemeente Westerveld wordt aangeboden. Als blijkt dat de ophaalfrequentie niet voldoende is, bekijken we wat we hieraan kunnen verbeteren. Ervaringen uit andere gemeenten leren ons dat de meeste huishoudens voldoende hebben aan de gebruikelijke afvalvoorzieningen en hoe vaak die worden geleegd/opgehaald. 

22.    Kan iedereen afval scheiden?
De afgelopen maanden heeft ROVA in opdracht van de gemeente gft-containers en pmd-containers geplaatst bij appartementengebouwen, flats en recreatieparken. Afhankelijk van de situatie gaat het om mini-containers (240 liter gft) en ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers (pmd))De bewoners van appartementen en flats kunnen de gft-containers gezamenlijk gebruiken om hun groente-, fruit- en tuinafval in weg te gooien. Omdat flats en appartementen vaak geen tuin hebben (en bewoners dus weinig tuinafval hebben), is een gezamenlijke container vaak voldoende. Bewoners van parken hebben zelf kunnen kiezen of ze een eigen gft-container wilden. Alle andere inwoners hadden al een eigen gft- of pmd-container bij huis.

Medisch afval

23.    Ik heb veel medisch afval en heb daardoor veel restafval. Zijn daar oplossingen voor?
Inwoners die aantoonbaar veel medisch afval hebben, kunnen een extra restafvalcontainer aanvragen die uitsluitend voor medisch afval is. De container is herkenbaar door een rode sticker. Zo heeft u één container voor uw normale restafval en één voor uw medische afval. Voor de extra kosten die gerekend worden voor het legen van de medische container kunt u een vergoeding aanvragen voor maximaal twaalf keer legen per jaar. Bekijk ook de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024.

In november 2024 kunt u de tegemoetkoming aanvragen voor de inname van uw medische afval van dat jaar. Dit wordt vervolgens verrekend met de aanslag voor het variabele bedrag. U ontvangt hiervoor te zijner tijd van ons een herinneringsbrief waarin uitgelegd wordt hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Wilt u een medische container aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl. Meer informatie over medisch afval vindt u hier.