Medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een extra restafvalcontainer aan die uitsluitend voor medisch afval is. De container is herkenbaar door een rode sticker. Zo heeft u één container voor uw normale restafval en één voor uw medische afval.

De medische container wordt eens per vier weken geleegd. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer de ROVA langskomt. Onderstaand icoontje laat op de kalender zien dat ze langskomen voor het legen van medische container.

medisch afval

Extra kosten

Voor de extra kosten die gerekend worden voor het legen van de medische container (want het is restafval) kunt u een vergoeding aanvragen voor maximaal twaalf keer legen per jaar. 

In november 2024 kunt u de tegemoetkoming aanvragen voor de inname van uw medische afval van dat jaar. Dit wordt vervolgens verrekend met de aanslag voor het variabele bedrag. Als u een medische container heeft, ontvangt u hiervoor te zijner tijd van ons een herinneringsbrief waarin uitgelegd wordt hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Aanvragen medische container

Wilt u een medische container aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl. U krijgt vervolgens een aanvraagformulier toegestuurd. Als wij het formulier ingevuld retour hebben ontvangen, geven wij uw adresgegevens door aan ROVA. Zij zorgen ervoor dat de medische container bij u wordt afgeleverd.

Inleveren medische container

Heeft u momenteel een medische container, maar gebruikt u deze niet (meer)? Neemt u dan contact op met ROVA via www.rova.nl/contact. ROVA spreekt met u een moment af dat de medische container weer opgehaald kan worden.