Riool- en waterzorgheffing

De aanleg, het beheer en het onderhoud van de riolering is een gemeentelijke taak. Om deze taak te kunnen bekostigen, bracht de gemeente Westerveld in het verleden rioolrecht in rekening. De gebruiker van het riool betaalde voor het recht om de riolering te benutten. In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. Met de komst van de Wet Gemeentelijke Watertaken is er op dit vlak het één en ander veranderd.

In deze gewijzigde wetgeving is sprake van een verbrede waterzorgplicht voor gemeenten en heeft gemeenten verplicht het rioolrecht om te zetten in riool- en waterzorgheffing. Deze riool- en waterzorgheffing is een zogenaamde bestemmingsbelasting. Dat is een belasting waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een bepaald doel. Alle kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de brede waterzorgplicht kan zij met deze heffing verhalen.

Het gaat dus niet meer alleen om het afvalwater van bijvoorbeeld toilet, bad/douche, maar ook om het hemel- en grondwater.

Zowel de kosten van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel, als ook de kosten van het inzamelen en verwerken van regenwater en de kosten verbonden aan het bestrijden van grondwaterproblemen worden bekostigd uit de riool- en waterzorgheffing.

De riool- en waterzorgheffing is gericht op het collectief belang van de gemeentelijke waterzorgplicht en wordt opgelegd aan de eigenaar. Het oude rioolrecht was meer gericht op het individuele belang van het hebben van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en werd opgelegd aan de gebruiker.

Wanneer wordt u voor de riool- en waterzorgheffing aangeslagen?

Voor de riool- en waterzorgheffing is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De gemeenteraad heeft als heffingsmaatstaf voor riool- en waterzorgheffing gekozen voor de combinatie van een vast bedrag met een percentage van de WOZ-waarde.

Kosten

Het tarief voor 2024 bedraagt € 150,-, vermeerderd met 0,0156 % van de actuele WOZ-waarde van het perceel/object.

Bijzonderheden

De riool- en waterzorgheffing moet niet worden verward met de verontreinigingsheffing. Dit is een heffing van het waterschap ter bestrijding van de kosten van het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.

Meer informatie