Openbaarheid WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is een openbaar gegeven. U kunt dus de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.

Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt: www.wozwaardeloket.nl.

Klik op deze website de woning aan waarvan u de waarde wilt weten of geef een adres op.

Alleen de WOZ-waarde

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.