Van m3 inhoud naar m2 gebruiksoppervlakte (woningen)

Vanaf het belastingjaar 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) worden de WOZ taxaties woningen in de gemeente Westerveld gebaseerd op vierkante meters (gebruiksoppervlakte in m2). Dit was voorheen gebaseerd op kubieke meter inhoud (m3). De gebruiksoppervlakte is dus de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) die gebruikt kan worden om te wonen.

Deze overgang is een landelijke verplichting. Het zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren. Voor het bepalen van de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt in heel Nederland dus dezelfde meetmethode gebruikt door taxateurs en makelaars volgens de NEN2580-norm.

De overgang naar waardering op gebruiksoppervlakte hoeft geen verandering van de WOZ-waarde te betekenen. Het kan echter wel zo zijn dat bij het opnieuw meten van de woning is geconstateerd dat de gegevens in de WOZ-administratie onjuist waren (grotere woning, ontbrekende bijgebouwen, dakkapel). Dit leidt dan wel tot een hogere WOZ-waarde. Daarnaast is als gevolg van marktontwikkeling de waarde van woningen gestegen ten opzichte van het vorige jaar.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.