Samenstelling van het college

Hier vindt u de leden van het college van burgemeester en wethouders en de onderwerpen waar zij voor verantwoordelijk zijn.

Burgemeester J. (Jouke) Spoelstra

Jouke Spoelstra

De portefeuille van burgemeester Spoelstra:

 • Wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid, APV
 • Bedrijfsvoering en personele zaken
 • Monumentenbeleid, archeologie, UNESCO en cultureel erfgoedlijst, Leerstoel
 • Promotie van de lokale economie
 • Crisisopvang vluchtelingen
 • Representatie en kabinetszaken


Wethouder J. T. (Jacob) Boonstra (CDA)

Jacob Boonstra

De portefeuille van wethouder Boonstra:

 • ​​​​  Sociaal domein (inclusief zorg en onderwijs)
 •   Recreatie en toerisme (inclusief het programma Vitale Vakantieparken)
 •   Financiën
 •   Grondexploitatie
 •   Volksgezondheid
 •   Participatie


Wethouder R. (Renate) Masselink- den Hollander (VVD)

Renate Masselink

De portefeuille van wethouder Masselink:

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en bouwen)
 • Duurzame energie, RO-gerelateerd
 • Economie (inclusief landbouw)
 • Handhaving
   

Wethouder A.K. (Alfred) Schoenmaker (DSW)

Alfred Schoenmaker

De portefeuille van wethouder Schoenmaker:

 • Beheer openbare ruimte waaronder: wegen, groen, verkeer(-sveligheid), afval, reiniging, riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzame energie
 • Natuur
 • Milieu (inclusief afval)
 • Kunst, cultuur en musea
 • Maatschappelijke voorzieningen en sport


Gemeentesecretaris D. (Debbie) Bruijn

Debbie Bruijn

De gemeentesecretaris adviseert het college van B&W en staat als algemeen directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Daarmee is zij de schakel tussen het bestuur en de organisatie. Zij stuurt de hele organisatie aan en is eindverantwoordelijke.